Ukens nettside: Styleboost

Styleboost

Styleboost.com er en samling av fremragende nettsider med høy kvalitet. Det er sammenliknbart med Favourite Webside Awards, men der hvor FWA utelukkende fokuserer på høybudsjetts kampanjesider laget i flash, kan Styleboost gjerne finne på å lenke til enkle blog-sider og interessante bedrifts-nettsider.

Hva?

På styleboost får man mer en bare lenker til freshe sider; hver utvelgelse kommer med gode begrunnelser for hvorfor nettsidene er utvalgt, og det fokuseres vel så ofte på tilgjengelighet og solid håndtverk innen HTML og CSS, dog uten å miste fokus på visuell kommunikasjon.

I tillegg er samtlige sider tagget etter farge, en brilliant detalj som viser at god form går hånd i hånd med god teknologisk forståelse.

Hvorfor?

Styleboost har eksistert i 7 år, og har etterhvert opparbeidet en formidabel lenkesamling. Siden har besøk fra hele verden, og en henvisning på Styleboost gir en solid økning av antall besøkende, samt muligheten til å bli en snakkis i Japan.

Ikke minst er Styleboost et utmerket tilfelle av norsk designimperalisme, utviklet og vedlikeholdt av Johan Bakken.

Besøk Styleboost.com og støtt opp om norsk nasjonalfølelse samtidig som du blir inspirert.

Andre kilder: thefwa.com & mesen.com

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS