Kreativ1

Fotokonkurranse 2 - Portrett: Åpen for innsending

En ny uke kommer og det er tid for et nytt tema. Fotokonkurranse 2 er klar for innsending mandag og denne gangen er det Portrett som er tema. Du kan sende inn bidrag tom. 18.05.08 (kl18:00).

Kvalitetskrav og tips for artikler/nyheter på Kreativ1

På Kreativ1 kan brukere skrive nyheter/artikler selv. Vi vil gjerne minne om hvilke krav som stilles for at vi skal godkjenne disse artiklene. Derfor har vi laget denne guiden. Vi setter stor pris på alle bidrag!

Dine artikler vil bli nøye vurdert av redaktørene før de blir publisert. Vi publiserer kun artikler av en viss språklig og faglig kvalitet. Det er også noen grunnelementer som alltid må være med, for at vi skal kunne godkjenne en artikkel.

Retningslinjer for bruk

i1-nettsidene ønsker å fremstå som seriøse nettsider. Vi har derfor noen regler som du som medlem her på i1 må følge for å kunne delta. Våre regler er en absolutt nødvendighet for at et forum med over 20 000 brukere, 10 millioner sidevisninger og hundretusenvis av innlegg skal være en ressurs og et hyggelig sted å være - både for nybegynnere og avanserte brukere.

Viktigst av alt er det å oppføre seg hyggelig og ordentlig overfor andre brukere på i1. Husk at i1 er et privilegie, ikke en rett!

Kortversjon av reglene