Kvalitetskrav og tips for artikler/nyheter på Kreativ1

På Kreativ1 kan brukere skrive nyheter/artikler selv. Vi vil gjerne minne om hvilke krav som stilles for at vi skal godkjenne disse artiklene. Derfor har vi laget denne guiden. Vi setter stor pris på alle bidrag!

Dine artikler vil bli nøye vurdert av redaktørene før de blir publisert. Vi publiserer kun artikler av en viss språklig og faglig kvalitet. Det er også noen grunnelementer som alltid må være med, for at vi skal kunne godkjenne en artikkel.

Følgende krav stilles til artiklene:

1. Språklig og faglig kvalitet
Det kreves en god flyt i språket, som skal være Bokmål eller Nynorsk, og at språket stort sett er uten gramatikk- og rettskrivingsfeil.

2. Innhold
Vi publiserer kun nyheter og reportasjer som har med video å gjøre, eller som er av vesentlig interesse videointeresserte. Artiklene må bestå av mer enn stikkord og de må være av en viss lengde. Det er for kort å bare skrive én eller to setninger. Du må ha skrevet innholdet selv, eller gjengitt med dine egne ord.(1) Vi tillater siteringer(2), men det er da et absolutt krav at det tydelig fremgår at det brukes sitering og at det fremgår hvem som siteres. Artikler der hele artikkelen er ett sitat, publiseres ikke.

3. Type artikkel
Artikelen må være saklig skrevet, unngå personlige meninger/ytringer og reflektere begge sider av en sak. En rekke type artikler egner seg mer til blogg innlegg, spesielt når disse er skrevet på en slik måte at det ikke egner seg for publisering. Nevn aldri deg selv, inkluder ikke ironi og skriv med "avstand". Det vil si, ikke inkluder deg selv inn i artikkelen og vær saklig. Personlige vendettaer og uthenging av personer/selskaper vil ikke bli publisert.

Kilder
Nyheter uten korrekt kildehenvisning vil ikke bli publisert. Dersom kilden er et annet nettsted, kreves det en klikkbar lenke til nettstedet. Du finner et eksempel på korrekt kildeanvisning nederst i denne artikkelen.

Reklame
Artikler som kun er reklame for andre nettsteder vil ikke bli lagt til. Artikler på Kreativ1 skal bidra noe til vårt fellesskap, ikke f.eks. kun linke til skribentens personlige webside.

Topic
Dette er en popp-oppmeny hvor du kan velge hvilken kategori artikkelen skal tilhøre. Velg den kategorien du synes høres riktigst ut. Kategoriene "guider", "tester" og "widgets", publiseres på egne sider og ikke på forsiden.

Tittel
I tittelfeltet skriver du inn tittelen eller navnet på din artikkel. Tittelen bør gi en kortfattet men god indikasjon på hva artikkelen handler om.

(1): Kreativ1 forbeholder seg retten til å endre og tilpasse innlegg uten varsel, samt forkaste innlegg av dårlig kvalitet og skrive en ny artikkel om samme tema.

(2): Når du siterer må du bruke anførselstegn og gjerne kursiv skrift. Du må også skrive hvem som blir sitert. Sitater skal være direkte avskrift av hva en annen person har skrevet eller sagt. Hvis du bare vil gjengi deler av en setning, bruker du "(…)" der resten av setningen skulle vært.
Eksempel: Åsmund skriver videre "Når du siterer må du bruke anførselstegn (…)".

Til slutt vil vi oppfordre alle brukere til å skrive nyhetsartikler. Alle bidrag blir vurdert, og vi er glade for all hjelp vi får! Vi retter også de skrivefeilene vi ser. Lykke til med skrivingen!

Skriv din første artikkel nå!

Eksempel på korrekt kildehenvisning:
Kilde: Apple

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

Kulturfabrikken ISAK

>>>2. Innhold
>>>Vi publiserer kun nyheter og reportasjer som har med video å gjøre, eller som er av >>>vesentlig interesse videointeresserte.

Stemmer dette, eller er det lov å skrive artikler som handler om foto, grafisk design, lyd eller webdesign?

Rowdy

Har en ødelagt macbook hvor skjermen knekt og noen bulker etc. skal selges som deler vis noen trenger for billig penge har også div andre som iphone, ipod,docking osv

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS