manipulering

Arbeide med øyne i Photoshop

Å få øyne til å stikke seg ut i et bilde kan være nøkkelen til et flott portrett. I Photoshop er mulighetene mange for hvordan man kan oppnå gode resultater. Her er en teknikk som burde funke i de fleste tilfeller. Forutsetningen er et godt bilde (god oppløsning, lav ISO-verdi og høy skarphet), tatt med gode lysforhold for å fange mest mulig av detaljene i øyet.